0

Reklamacje

adres email: biuro@inter-kol.pl
Konsument ma prawo zareklamowania rzeczy wadliwej. Może skorzystać z gwarancji producenta (o ile taka została udzielona i nie minął okres gwarancyjny) lub z rękojmi. Jeśli chce dokonać zwrotu - odstąpić od Umowy.
Gwarancja
Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Jeśli w karcie gwarancyjnej nie został podany konkretny termin, wówczas gwarancja obowiązuje 2 lata od daty wydania towaru.
Reklamację można składać bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym danego producenta. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.
Proces reklamacji
Reklamacje wadliwych Towarów należy składać mailowo na adres: biuro@inter-kol.pl
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Reklamację rozpatrzymy i ustosunkujemy się do niej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
Dla każdej pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – zgodnie z wyborem Kosumenta wymienimy towar na wolny od wad, naprawimy lub obniżymy jego cenę, chyba, że naprawa lub wymiana na nowy będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów .
Podczas odbioru przesyłki prosimy o sprawdzenie jej pod względem ilościowym oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia sporządzony protokół uszkodzenia może usprawnić rozpatrywanie zgłaszanej reklamacji.
..................., dn............. 20.... r.
FORMULARZ REKLAMACYJNY
DANE KLIENTA:
Imię i Nazwisko: .......................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
e-mail: ........................................................................................................................................................
tel. ..............................................................................................................................................................
Nr rachunku bankowego..........................................................................................................
PRZEDMIOT REKLAMACJI:
Data nabycia towaru ..................................................................................................................................
Nazwa towaru ............................................................................................................................................
Nr paragonu/faktury ..................................................................................................................................
Nr karty gwarancyjnej ...............................................................................................................................
ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
Kiedy wady zostały stwierdzone ...............................................................................................................
 ......................................... ..................
(czytelny podpis reklamującego) 

© Copyright ecombikol.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone | Projektowanie sklepów internetowych CStore
Kontakt ze sklepem

Telefon: (32) 216-84-93 

Kom. 508 153 680

Email: sklep@combikol.pl